muistyti

muistyti
mùistyti, -o, -ė 1. tr. Vdš mosikuoti, kinknoti, kratyti (galvą): Šitas arklys labai mùisto galvą: aš negalėsiu jam apinasrio užmaut Brž. Širmis stenėdamas atsikėlė ir vėl risnojo, muistydamas, galvą . | refl.: Karvės retkarčiais muistėsi galvomis . Vaikai, kai tik pamatysit, kad veršis su ragais muistos ir nori durt, tai ir duokit lazda per ragus, tai atpras nuo badymo Mrs. 2. refl. sukiotis, judėti, krutėti, nerimti: Atvesk arklius iš lauko, gal gyliai apipuolė, kad taip mùistos, – dar gali nutrūkti Kp. Siaubo apimtas, degančiomis akimis arklys baidėsi, muistėsi, stojosi piestu, prunkštė A.Vien. Karvės muistosi, negalima gerai nei pamilžti Klm. Tik sumyks veršiukas, tuoj karvė ir mùistosi Gs. Avinas muistėsi, kol surišo ir įmetė į ratus Lnkv. Kad sėdi – sėdėk, nesimùistyk! Dkš. Ko mùistais kai jaučias nuo gylių! Ds. Muistykis, nesimuistyk, nieko nebus, neišsisuksi! Ut. Merga mùistėsi, norėdama ištrūkti iš drūtų berno rankų Sn. | prk.: Pradedame ir patys vis labiau muistytis, nes mums svetimas jungas jau pečius pratrynė Vaižg.spyriotis, priešintis, ožiuotis: Marytė muistės, ožiavos, nėjo valgyti Vaižg. Jaunikis irgi ėmė muistytis – kraityje kažin kokią spragą nužvelgė . Ko čia mùistais, sėsk tik prie stalo Grk. \ muistyti; išsimuistyti; pamuistyti; sumuistyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • muistyti — mùistyti vksm. Kaspinai̇̃s ir žvangùčiais papuošti̇̀ arkliai̇̃ nerimãvo, mùistė gálvas, trýpčiojo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išsimuistyti — išsimùistyti muistantis išsilaisvinti, išsivaduoti: Gerai supančiok arklį – jis mėgsta išsimuistyti Plš. Jį taip surišo, manė, kad neišsimùistys, bet kur tau – išsimùistė Lš. muistyti; išsimuistyti; pamuistyti; sumuistyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • maistyti — 1 maistyti, o, ė Kos48, K.Būg žr. muistyti 1; kinkuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mankyti — mankyti, o, ė tr., mankyti, mañko, mañkė 1. lamdyti, gniaužyti, spaudyti: Linus mankau mindamas J. Atvažiavo gydytojas, vaiką liepė išvystyti, padėjo ant priegalvio, mankė, barškino LzP. Šonkaulius išlauši – nemankyk taip baisiai! Grš. Nemankyk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • matoti — 1 ×matoti, oja, ojo (sl.) 1. tr. vynioti, vyti (siūlus): Ema audeklą nuo mestuvų ir matoja Slm. Greičiau matok virves Rk. Ana matoja suktus siūlus, gijas iš špūlės į sruogas, tolkas J. Apie ją (tam tikrą lentą) matojant, pasidaro apmato 6 mastai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • muistymas — mùistymas sm. (1) → muistyti: 1. Skr. 2. Ne tiek tų sparvų, kiek to mùistymos Sb. muistymas; pasimuistymas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • murstytis — mùrstytis, osi, ėsi žr. muistyti 2: Ko mùrstais kaip ešerys tinkle! Vdš. Mùrstykis, nesimùrstyk – vis tiek neištrūksi Vdš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mūstytis — mūstytis, osi, ėsi žr. muistyti 2 (refl): Tik mūstosi mūs Žilius pakinkytas Kb. Vilkas kap ėmė mūstytis eketėj ir attraukė uodegą Vlk. Mūstais ir mūstais (nerimsti) kap višta su kiaušiu Rod …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nersti — 1 ner̃sti, ner̃čia ( čia), ner̃tė tr. lenkti, leisti žemyn, muistyti (galvą): Kumelys ner̃čia galvą Sl. Tuoj matai, kad gyvulys pyksta: galvą tik ner̃sčia, ner̃sčia Jnšk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamuistyti — pamùistyti 1. tr. kiek pakinknoti, pamosikuoti (galva): Pamuistė žirgas galvelę, išlaužė uosio tvorelę LTR(Pnd, Ut). | refl.: Pasimuistė galva jautis Sab. 2. refl. pasijudinti, pasitampyti: Bejojant arklys kai pasimuistė – tik manęs nenumetė Kkl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”